Històries de Vilamajor

Berenguer i Samon, ciutadà honrat de Barcelona

Els ciutadans honrats foren una mena d’aristocràcia urbana que es va desenvolupar a la Corona d’Aragó durant la baixa edat mitjana a l’empar del propi creixement polític de les grans ciutats.

A partir del segle XI, en paral·lel al creixement de les grans ciutats, s’havia anat constituint una mena de patriciat burgès que, amb l’increment de llibertat municipal donat per la reialesa, va monopolitzant el govern ciutadà.

Quan a partir del segle XII es produeixen diferenciacions entre estaments o mans, els ciutadans honrats es comencen a posicionar com la mà major.

Estava formada per gent de carrera, famílies de bona posició, fins i tot propietaris de terres amb drets de senyoria.

La màxima representació d’aquesta classe va ser el ciutadà honrat de Barcelona, que estava exempt de determinats tributs i gaudia de prerrogatives. El formaven un nombre reduït de famílies, però també s’hi podia accedir per acord favorable dels consellers de la ciutat.

Era una oligarquia urbana amb un poder creixent en un moment que el desenvolupament municipal de les grans ciutats a tota Europa competia amb el camp, tradicional feu de la noblesa.

El ciutadans honrats de Barcelona varen tenir un paper fonamental en la creació de la Biga durant el segle XV. La Biga agrupava als ciutadans honrats amb grans comerciants importadors per oposar-se, políticament, als mercaders, comerciants i menestrals.

Un exemple de ciutadà honrat  el tenim en la persona de Berenguer i Samon, natural de Santa Susana de Vilamajor (Barcelona), el qual va obtenir el privilegi de Ciutadà Honrat  de Barcelona el 5 de desembre de 1644. Doneu-vos compte de la potència econòmica que deuria de tenir la masia del Samon a mitjans del segle XVII.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *