Històries de Vilamajor

Llops a Vilamajor?

A Catalunya hi ha també algunas referéncies sobre pérdues humanes ocasionades pels llops. Fernández i Real, en un recull recent (1985) sobre l’evolució histórica del llop al Valles, reuneixen diverses informacíons del segle passat, com la construcció d’una creu al terme de Can Planas {entre el Figaró i la Garriga) en record d’una persona morta peí llop, i també recullen la noticia sobre victimes deis llops,publícades al «Diario de Barcelona» pel metge de Vilamajor B. Seudil, segons la qual vuit persones haurien mort com a conseqüéncia de llurs atacs a Vilamajor, Si. Esteve i Sta. Maria de Palautordera, Sta.Susanna, Montseny i Campíns.

Per més informació clica sobre el títol

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *