Històries de Vilamajor

Una referència a Vilamajor de l’any 1251

1251, febrer 21. Lyon
El papa Inocenci IV confirma el testament i el primer codicil de Guillem de Montgrí, sacrista de Girona (i senyor d’Eivissa i Formentera), fets en 1246 i 1249, respectivament, que es transcriuen complets

Arxiu Històric Nacional. Madrid. Còdex L 1398, ff. 4r-6r
Transcripció efectuada per Mn. Francesc Xavier Torres Peters (Arxiu Històric de la Pabordia d’Eivissa) i lliurada a l’Arxiu Virtual el 29-XII-2008.

“… Ego, Bernardus de Pennaforti, Gerundensis canonicus, testis, subscribo. Ego, G. de Vilamaioris, testis, subscribo. A. de Cassiano, testis huius rei, subscribo. Ego, R. de Villanova, publicus tabellio Terracone, hoc scripsi, mandato magistri G. eiusdem notarii, cum suprascripto et emendato in secunda linea, ubi dicitur in ecclesia, die et anno prefixis.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *