Històries de Vilamajor

El políptic de Vilamajor

Un “poliptics” era una mena d’inventari de les possessions que tenía el gran senyor o les diverses institucions eclesiàstiques. És una font molt valuosa d’informació pels historiadors. A Catalunya tenim el poliptic de la parròquia de “Sant Pere de Vilamajor”, el qual està elaborat en dos moments diferents: 950 i 1060. Les conclusions que s’extreuen d’aquest document és que en aquest territori havíen petites propietats pageses, ja que surten unes donacions fetes per pagesos de la zona, eren 36 pagesos repartits de la següent manera:
– 22 persones donen 1 propietat
– 11 persones donen més d’una propietat
– 3 persones donen diverses peces de terra i més grans que la resta
– a més, havíen 22 persones als límits d’aquest territori que no fan cap donació

El tipu de conreu era el següent:

– 43 de vinyes
– 15 de lli
– 14 peces de terra
– 1 hort

Aquestes donacions no semblen de precàri, ja que devíen tenir més propietats, per la qual cosa, la petita propietat pagesa era important en aquest territori.

Informació facilitada pel professor Antoni Udina Abelló a les classes d’història medieval

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *