Històries de Vilamajor

Esmenes a un article de “La Clau”

Avui m’ha arribat a les meves mans el darrer número, el 18 que correspon a l’octubre del 2009 de la revista municipal “La Clau de Sant Pere de Vilamajor”. M’ho he llegit tot i amb desgrat meu he trobat una sèrie d’errades, essent aquestes:

A la pàgina 8, a l’article “Sant Pere es converteix de nou en un gran escenari medieval”, es diu literalment:

“..Ens situem entre els segles X i XII. En aquesta període, Vila Magore era un dels Comptats (sic) més rics del Compte (sic) Ramon Berenguer i na Peronella d’Aragó, a on passaven llargues temporades. Va ser nomenat carrer de Barcelona i als estius els Comptes (sic) hi anaven a passar llargues temporades…” “… va sorgir arrel de la trobada dels pergamins del segle VIII al XII trobat a les golfes de la Rectoria del poble…”

Quines són les errades detectades:

1. La festa de Vilamagore (no Vila Magore o Vila-Magore) cal situar-la, cronològicament en el segle XI (i no pas entre el X i XII) com commemoració de l’estada de la reina Peronel·la (no pas Peronella) al castell-palau de Vilamajor. En aquest sentit, i seria un altre motiu de discussió, el territori fiscal comtal es deia en realitat vilamaiore i no pas vilamagore, un nom que només apareix en un document i que, tot fa sospitar, que es tracta d’una errada ortogràfica al canviar la G per la I. En el cas que donem per vàlid el topònim vilamagore, aquesta correspondria a una cronologia anterior als fets objectes de la festivitat. El documents de l’època sempre identifiquen el territori amb el nom de vilamaiore.

2. Vilamaiore o Vilamagore mai ha sigut un comtat. Va ser un territori fiscal comtal, o sigui, la monarquia carolíngia atorgà al comte de Barcelona uns béns fiscals com a pagament de les funcions que exercia. Dits béns eren territoris dels quals extreia uns rendiments el quals servien com a remuneració pel desenvolupament del seu càrrec.

3. Han hagut un total de quatre comtes Ramon Berenguer a la història de Catalunya. El més significatiu per a Vilamajor fou en Ramon Berenguer IV, el qual es casà amb Peronel·la. Cert és, però, que fou Ramon Berenguer el que, probablement, aixecà el castell-palau de Vilamajor, però d’ell no es parla a la festa medieval (de biaix com a molt). No crec encertat posar Ramon Berenguer sense especificar de qui es tracta.

4. Vilamajor no fou carrer de Barcelona fins ben entrat el segle XIV (1384) i no té res a veure amb la festa medieval.

5. Només es té coneixement d’una estada dels comtes que es podia considerar llarga (7 dies). A l’article sembla que venien tots els estius i durant mesos.

6. Els pergamins que fa referència l’article és el Políptic el qual fou redactat entre el 950 i el 1040, o sigui, entre els segles X i XI i no pas VIII i XII.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *