Històries de Vilamajor

El terratrèmol de 1448

El 25 de maig de 1448 hagué un terratrèmol
que produí danys de consideració, especialment al Vallès  on es va situar l’epicentre (a prop de
Granollers). Tenim dues cròniques:

 En 
Jaume Safont, notari encarregat d’escriure el dietari de la casa de la
Diputació i General de Catalunya va escriure:

Divendres, a XXIII de maig MCCCCXXXXVIII,
al fil de la mitjanit, féu un molt gran terratrèmol en al ciutat de Barchinona
e per tot lo Principat de Cathalunya, lo qual féu molt gran dan a moltes
possessions axí dins la present ciutat de Barchinona com fora aquella…E fora
de dita ciutat, enderrochà lo castell del Papiol e-y matà 111 hòmens, e lo
castell de Sentmanat e-y matà un fadrí, lo castell de Montornès, lo castell de
Llinàs e sclafà e carafaxà ,olt letjament lo castell de Calaf….e enderrochà
part de la sglésia de Materó e part de la sglésia de Granollers, e moltes
masies que enderrochà, e féu molt gran damnatge per tota Cathalunya. E en
aquest mateix mes de maig s’ic començaren a morir de glànola.”

Al Dietari de la
Generalitat es diu:

Aquest die divendres, ja passada mitjanit e
començant a pendre del dissabte següent, per ço com foch entre XII e una hores
de la nit, féu molt gran terratrèmol en Barchinona e per tot lo principat de
Cathalunya, lo qual féu fort gran dan a moltes possessions, axí dins la
presents ciutat de Barchinona com defora..E fora la dita ciutat enderrochà lo
castell Dezpapol e-y matà un fadrí, lo castell de Llinàs…”

Tots dos
documents coincideixen que el terratrèmol va causar molts danys a tota
Catalunya. La
Revista de Gerona parla de 108 als voltants de Llinars, per posar un
exemple, encara que els dades de morts a conseqüència directe del fenomen es
confonen amb les conseqüències indirectes, en aquest cas pels efectes de la
glànola  o pesta.

Per què hagueren
tantes destrosses a la comarca del Vallès? Al llarg dels anys 1447  i el 1448 
hi ha documentades diverses tempestes amb molta aigua i vent que
causaren molts danys a les estructures de les cases debilitant-les, fent-les
més febles.

Quina intensitat
va tenir el terratrèmol? En el llibre sobre el castell vell de Llinars
s’esmenta que aquest fou abandonat sobtadament, i es sap per què durant les excavacions
arqueològiques es van trobar moltes runes sobre els fossar juntament amb
objectes quotidians, com restes de menjar. Per l’estructura dels castell i els
danys causats hi ha la teoria que a Llinars va assolir una intensitat entre VII
i VIII, el més intens de tota Catalunya. 

Per proximitat
Vilamajor va patir el terratrèmol intensament amb la destrucció de nombroses
cases, masies i segurament el castell palau. Només la Torre Roja es va mantenir
intacte. 

Biblografia

AA.VV. Els terratrèmols dels segles XIV i XV a
Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalun
ya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *