Històries de Vilamajor

Pau Pifarrer i Fàbregas

Pau Piferrer i Fàbregas

Barcelona, 1818 — Barcelona, 1848

Escriptor.

De família
molt humil, pogué estudiar al col·legi de Sant Pau del Camp i es graduà en
filosofia i lletres a la Universitat de Barcelona. Fou bibliotecari de la
biblioteca de Sant Joan i, poc abans de morir, guanyà una càtedra de
l’institut. La seva vida, curta i malaltissa, estigué sempre marcada per
contrarietats econòmiques, sentimentals i polítiques, que el limitaren
professionalment. 
Col·laborador
d’El Vapor, la seva obra més important fou la iniciació dels 
Recuerdos y bellezas de España,
il·lustrats per F. X. Parcerisa; compongué dos volums sobre Catalunya (el segon
acabat per F. Pi i Margall) i un sobre Mallorca (per a la redacció del qual féu
el 1841 una llarga estada a l’illa que el posà en contacte amb els
intel·lectuals mallorquins), que influïren en la literatura arqueològica
posterior. Fou un dels primers recopiladors de poesia popular a Catalunya (part
de la qual inclogué en els Recuerdos juntament amb texts de
prosa catalana) i contribuí, malgrat escriure sempre en castellà, a la creació
del clima restaurador de la literatura catalana.

 Amb la seva antologia
escolar Clásicos españoles es mostra com un dels iniciadors de
l’anàlisi estilística a Espanya. Traduí The Lay of the Last
Minstrel 
de Walter Scott (de qui era un abrandat admirador) i, en
col·laboració amb Laureà Figuerola, una obra teatral de Dumas. Fou també un
destacat crític musical i de teatre pel rigor, independència i penetració dels
seus articles, publicats en una gran majoria en el Diari de Barcelona.
Escriví també poesies, recollides pòstumament en volum el 1851, en les quals
incorpora el lirisme i els aspectes formals de la balada a la poesia
tradicional castellana, el romanç; hom pot destacar la Canción de la
Primavera
. El seu llenguatge, dintre del marc del Romanticisme, apareix
equilibrat per una ponderada contenció classicista.

Es té
coneixement per les cartes que escrivia 
a Ignasi Petit, que  durant
l’estiu i part de la tardor de l’any 1845 va residir a Vilamajor a la casa
Savell. Desconec exactament on es troba dita casa però podria tenir relació amb
la família
Pifarrer  de la qual hem parlat en aquest blog.

Bibliografia

Enciclopèdia
Catalana

PAR,
Alfons. Contribució a l’epistolari de Pau Pifarrer i Fàbregas

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *