Històries de Vilamajor

Vilamajor i els vaixells

Cap al 1314-1315 es va produir un canvi de la política de
Jaume II envers els països islàmics. El 28 d’octubre de 1314, des de Lleida,
Barcelona va ser autoritzada pel rei a armar dues galeres i un lleny per fer
front als vaixells musulmans que hostilitzaven les costes de Catalunya.

Per finançar l’armament d’aquestes naus es va permetre
als consellers recaptar una imposició sobre els blats i les carns, d’acord amb
les següents estipulacions. El venedor havia de pagar un tribut de 2 diners per
quartera de blat i altres grans que es mesuressin igual, i 1 diner per quartera
d’ordi i altres cereals que es mesuressin igual; quant a la carn, el venedor
havia de pagar 1 diner per lliura de pes.

El producte de la imposició només es podria destinar a la
construcció i armament dels tres vaixells esmentats, i no a altres usos. Els
guanys de l’armada haurien de ser esmerçats tant en l’armament d’aquestes naus
com en la construcció d’altres. La imposició seria administrada per unes poques
persones, probablement només dues o tres, designades per a tal fi pels
consellers i els prohoms. Aquests recaptadors prestarien jurament i homenatge
en poder del batlle reial i haurien de retre comptes als consellers i als
prohoms. L’ordinació duraria com a màxim quatre anys, o un temps menor a parer
dels consellers. El rei garantia que el veguer i el batlle de Barcelona no
interferirien en el procés de recaptació i que farien contribuir a tots els qui
en tinguessin l’obligació.

El mateix 28 d’octubre, Jaume II va escriure als llocs de
Caldes de Montbui, Vilamajor i Cardedeu, Sant
Celoni, Granollers, Terrassa i Sant Boi, notificant-los que a Barcelona s’havia
establert aquesta ordinació per col·laborar en la defensa de les costes de
Catalunya i que, com que aquestes localitats es beneficiarien d’aquesta
seguretat, també hi havien de contribuir. Així mateix, el rei va escriure al
bisbe i al capítol de Barcelona, demanant-los que fessin col·laborar en aquesta
imposició tant als eclesiàstics com als homes dels seus dominis respectius.

Bibliografia

RIERA  VIADER,
Sebastià, ROVIRA SOLA, Manel. Les
ajudes concedides per la ciutat de Barcelona a Jaume II (1314-1326). Barcelona
Quaderns d’història, 2/3, 1996

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *